Saturday, March 20, 2010

Dosti kya hai aap meri jaan Lijiye

Posted by Harpreet Singh

Dosti kya hai aap meri jaan lijiye
Dosti kya hai....
Dosti kya hai aap meri jaan lijiye,
bas ek baar mera kaha maan lijiye,
na rokiye is mausam me khud ko e hazoor,
bas ek baar dedarey sanam ho jane dijiye !