Saturday, March 20, 2010

Sachai ki Aanch par :

Posted by Harpreet Singh

Sachai ki Aanch par :
Sachai ki aanch par,
imandari ke ghee me,
mehnat se gundhe atte ki,
pyar se bana ke roti gar khaoge,
yakeen mano tuti khat par bhi,
chain ki neend so jaoge !
Posted by Satish at 20:47