Friday, March 19, 2010

Tat ki mahima

Posted by Harpreet Singh

Tat ki mahima...
Tat ki mahima...
Croro ki "Pasand" hai Tat,
Lakho ka "Shauk" hai Tat,
Hazaro ki "Adat" hai Tat,
Sainkdo ki "Dhadkan" hai Tat,
Dasion ka "Janoon" hai Tat,
lekin meri to "Ibadat" hai Tat !