Friday, March 19, 2010

Baton hi baton me

Posted by Harpreet Singh

Baton hi baton me
Baton-baton me....
Baton hi baton me
baat nikal jati hai,
baton hi baton me
raat nikal jati hai,
ik raat to kya zindagi
bhi kam pad jati hai,
batein hai ki khatam
hone par hi nahi ati hai !